Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

13Ιούλ 18

Ερώτηση για τις δυσκολίες στην εφαρμογή του νέου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Τις  δυσκολίες στην εφαρμογή του νέου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ειδικά του Θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής…

Περισσότερα