ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΟΜΑΔΑ ΔΙ.ΑΣ.