Συναντήσεις

Ανάληψη από κοινού δράσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας για τον τουρισμό

Οι παραδοσιακά εξαιρετικές σχέσεις της Ελλάδας και Αραβικού κόσμου προσφέρουν την βάση για την εμβάθυνση της συνεργασίας στον τουρισμό με την ανάληψη από κοινού δράσεων για την βελτίωση της εναέριας συνδεσιμότητας, την παρουσίαση εκατέρωθεν επενδυτικών ευκαιριών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας στο πεδίο των ειδικών μορφών τουρισμού.
Η Σαουδική Αραβία αποτελεί αναμφισβήτητα προτεραιότητα για την Ελλάδα στον τομέα του τουρισμού.
Ελλάδα και Σαουδική Αραβία συνεργάζονται ήδη στενά α) στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων, τη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και την κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται στον τουρισμό, β) στην αποσαφήνιση του καθεστώτος συνεργασίας με τα τουριστικά γραφεία και τους ξεναγούς, γ) στον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα τουριστικά καταλύματα (hostels, αγροτουριστικά καταλύματα, κάμπινγκ), δ) στις μεθόδους τουριστικού marketing και προβολής, καθώς και ε) στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων τουριστικών εμπειριών.