Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ανεπαρκής η εξυπηρέτηση των κωφών – βαρήκοων πολιτών.

Την αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δεκάδων χιλιάδων κωφών – βαρήκοων πολιτών που διαβιούν στη χώρα μας, επισημαίνει με ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Μεταξύ των ζητημάτων που θέτει είναι η διακοπή των επιδομάτων αναπηρίας, η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας να ενσωματώσουν στο πρόγραμμά τους τη διερμηνεία στη νοηματική και τον υποτιτλισμό, καθώς και η πρόσβαση στην εργασία στον δημόσιο τομέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ-ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ