Διαπιστώσεις από την επίσκεψη στη Ρώμη - Χάρης Θεοχάρης - Υπουργός Τουρισμού

Διαπιστώσεις από την επίσκεψη στη Ρώμη

Συζήτησα με Ιταλούς Γερουσιαστές την ανάγκη αλλαγής της Ευρωπαϊκής πολιτικής