ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ- ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ