ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ- 21.11.2017 (1)