Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Παιδείας. - Χάρης Θεοχάρης - Υπουργός Τουρισμού

Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Παιδείας.

βουλη οασθ