Ερώτηση για την αναβάθμιση των Σχολών Ξεναγών. - Χάρης Θεοχάρης - Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ - Βουλευτής ΝΔ Νοτίου Τομέα

Ερώτηση για την αναβάθμιση των Σχολών Ξεναγών.

F7c364b6 Daba 457d A8ca 4a503d5dba30

Την ανάγκη αναβάθμισης των σχολών ξεναγών προκειμένου οι απόφοιτοί της να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τουριστικής αγοράς,  επισημαίνει  σε ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος Βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. Είναι ενδεικτικό ότι οι ξεναγήσεις με αντικείμενο τα γαστρονομικά μυστικά των μεγάλων πόλεων που έχουν τεράστια ζήτηση, δε μπορεί να υπηρετηθούν από επαγγελματίες λόγω έλλειψης σχετικής εκπαίδευσης. Κρίνεται δε απαραίτητη η εισαγωγή πρακτικών ψηφιακής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης και η γενικότερη καθιέρωση ηλεκτρονικής πύλης τουριστικής εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 25