ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2