ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 23-5-2017,τελικό 1