Ερώτηση για το θέμα της άρσης των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων (Capital controls). - Χάρης Θεοχάρης - Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ - Βουλευτής ΝΔ Νοτίου Τομέα

Ερώτηση για το θέμα της άρσης των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων (Capital controls).

F7c364b6 Daba 457d A8ca 4a503d5dba30

Το θέμα της άρσης των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων (Capital controls) ως βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική ενδυνάμωση του ρυθμού ανάπτυξης φέρνει με ερώτησή του στη Βουλή ο Βουλευτής Β Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Χάρης Θεοχάρης. Ο Βουλευτής αναφέρει ότι ναι μεν με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ (Β’4315/28.9.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» επήλθε πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό της χώρας, παρόλ’ αυτά μια σειρά περιορισμών συνεχίζουν να ισχύουν στην εξωτερική κίνηση κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσχέρειες στη διεθνή χρηματοοικονομική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και στην επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας. Κρίνει απαραίτητη την προτεραιοποίηση εκ μέρους της κυβέρνησης της εφαρμογής όλων των αναγκαίων μέτρων για την πλήρη άρση των εναπομεινάντων περιορισμών, καθώς πιστεύει ότι με αυτό τον τρόπο θα ακολουθήσει η ομαλή χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας αλλά και της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 
Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης.