Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ερώτηση στην Βουλή για την άνιση μεταχείριση των κατ’ επάγγελμα αγροτών-ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών σταθμών

Toν μονομερή και υποχρεωτικό επανακαθορισμό με τον Ν. 4254/2014 των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν προηγουμένως συμφωνήσει οι κατ’επάγγελμα αγρότες-ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών (ΦΣ) στο πλαίσιο συμβάσεων με την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. η οποία οδήγησε αυτόματα στην μείωση των τιμών κατά 12 τοις εκατό με συνέπεια το ποσοστό απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων (IRR) να διαφοροποιείται κατά βάσιν σε βάρος όσων κατασκεύασαν με υψηλό κόστος τα έτη 2011 και 2012, αναδεικνύει με ερώτηση του ο Χάρης Θεοχάρης προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η συγκεκριμένη οριζόντια μείωση επεβλήθη υπό τη μορφή νομοτεχνικής βελτίωσης χωρίς να ληφθούν υπόψη ζητήματα όπως το κόστος κατασκευής και ο χρόνος σύνδεσης των φωτοβολταϊκών μονάδων λειτουργώντας με αυτό τον τρόπο προς όφελος όσων κατασκεύασαν με μικρότερο κόστος το 2013 και εντεύθεν, επιφέροντας τοιουτοτρόπως άνιση δυσμερή μεταχείριση μεταξύ των κατ’επάγγελμα αγροτών-ιδιοκτητών.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  • Ποιές είναι οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις του υπουργείου για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όσοι επένδυσαν σε ΦΣ κατά τα έτη 2011 και 2012;
  • Υπάρχει προγραμματισμός για επαναφορά της παραμετροποίησης των τιμών με τα ίδια κριτήρια σε όλες τις κατηγορίες παραγωγών ώστε να υπάρξει αδιακρίτως σε όλους ο επιδιωκόμενος συντελεστής απόδοσης;
  • Ποιά είναι η πρόοδος για την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας 2014-2020;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση - Υπουργείο Περιβάλλοντος