Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στην Βουλή για την Αύξηση των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομείων

Το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 1,329 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο 2017 έναντι των 1,136 δισεκατομμυρίων ευρώ που καταγράφηκαν τον Δεκέμβριο 2016 καθώς και των υποχρεώσεων των νοσοκομείων προς τις προμηθεύτριες επιχειρήσεις για φάρμακα και αναλώσιμα υλικά που ανήλθαν στα 522 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο 2017 έναντι του ποσού των 449 εκατομμυρίων ευρώ για τον μήνα Δεκέμβριο 2016 αναδεικνύει με ερώτηση του ο Χάρης Θεοχάρης προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας.

Η εκτόξευση του μεγέθους των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων αποδίδεται εν μέρη στην μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά 200 εκατομμύρια ευρώ, όπως προβλέπεται στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2017. Συνέπεια της εν λόγω κατάστασης συνιστά η καθυστέρηση των πληρωμών των ιατρών για τους τρεις τελευταίους μήνες του 2016, με τον Οκτώβριο να έχει καταστεί ήδη ληξιπρόθεσμος, καθώς ο ΕΟΠΥΥ εμφανίζεται να οφείλει 28 εκατομμύρια ευρώ σε κλινικούς ιατρούς για τις επισκέψεις ασφαλισμένων, 80 εκατομμύρια ευρώ για εξετάσεις και επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ για ιατρικές πράξεις.

Πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας επισημαίνουν ότι προκειμένου να στηριχθεί ο ΕΟΠΥΥ στην κάλυψη των οφειλών, η διοίκηση του οργανισμού προσανατολίζεται στην παρακράτηση του υπολειπόμενου clawback έτους 2016 εντός του τρέχοντος έτους καθώς και στον συμψηφισμό του clawback ετών 2013-2015 με το 10 τοις εκατό που οφείλει ο οργανισμός στους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας από προηγούμενα έτη.

Με άλλα λόγια, οι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας αναμένεται να κληθούν να καλύψουν τη διαφορά ανάμεσα στις δαπάνες και τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται μάλιστα για ποσό που ξεπερνά τα 650 εκατ. ευρώ και αναμένεται να απαιτηθεί σε δόσεις ενισχύοντας έτι περαιτέρω τις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στον κλάδο της Υγείας  και στραγγίζοντας την εναπομείνασα ρευστότητα.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

  • Με ποιον τρόπο προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο ΕΟΠΥΥ καθυστερώντας την καταβολή οφειλόμενων ποσών σε προμηθευτές και ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας; Σκοπεύετε να προβείτε σε παρακράτηση του υπολειπόμενου clawback από το 2016 εντός του έτους 2017 και τον συμψηφισμό του clawback των ετών 2013–15;
  • Ποια η πρόθεση για ουσιαστική μεταρρύθμιση του ΕΟΠΥΥ με δεδομένη την μείωση της ετήσιας επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό τουλάχιστον κατά 200 εκατομμύρια ευρώ για το οικονομικό έτος 2017;
  • Προτίθεστε να επαναφέρετε την κρατική χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ σε ποσοστό 0,6 τοις εκατό του ΑΕΠ, όπως προβλέπεται στον Συστατικό Νόμο; Εάν ναι, με ποιόν τρόπο και ποια η χρονική πρόβλεψη;
  • Ποιος ο προγραμματισμός για την αποπληρωμή χρεών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών νοσοκομείων σε προμηθευτές ώστε αντιμετωπισθούν διαρκή προβλήματα όπως η έλλειψη χειρουργικών υλικών και πεπαλαιωμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που έχουν οδηγήσει σε αναστολή της λειτουργίας κλινικών σε πολλά νοσοκομεία της χώρας;
  • Ποιος ο σχεδιασμός ώστε να καταστεί βιώσιμη η οικονομική σχέση αποπληρώνοντας οφειλές προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν 1 στα 4 φάρμακα δωρεάν λόγω των εισπρακτικών μέτρων, αποτρέποντας την πιθανή έξοδο τους από την ελληνική αγορά;
  • Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την εκτόξευση της φαρμακευτικής δαπάνης η οποία προκαλείται λόγω αφενός της αύξησης του αριθμού των ανασφάλιστων όσο και της de facto έλλειψης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών στα φάρμακα;

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση για την Αύξηση των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ΕΟΠΥΥ-Νοσοκομείων