Ερώτηση για την Αύξηση των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ΕΟΠΥΥ-Νοσοκομείων