ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ