Ερώτηση στη Βουλή για τις απευθείας αναθέσεις και την υποβάθμιση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - Χάρης Θεοχάρης - Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ - Βουλευτής ΝΔ Νοτίου Τομέα

Ερώτηση στη Βουλή για τις απευθείας αναθέσεις και την υποβάθμιση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Vouli5
Συστηματική προσπάθεια υποβάθμισης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην πάταξη φαινομένων διαφθοράς, διαπιστώνει σε ερώτησή του ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης,

Στη μεθόδευση περιορισμού του έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ εντάσσονται διαδοχικές τροπολογίες που καταστρατηγούν την λειτουργική ανεξαρτησία της, καθώς βάσει του ιδρυτικού νόμου δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή, παρά μόνο από την Βουλή των Ελλήνων.

Την χαριστική βολή στην εκπλήρωση της κύριας αποστολής της ΕΑΑΔΗΣΥ έχει την τελευταία διετία δώσει η πρακτική των απευθείας αναθέσεων έργων από τα υπουργεία κατά παράβαση των προβλεπόμενων θεσμοθετημένων διαδικασιών.

Επειδή οι απευθείας αναθέσεις κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και οι συνεχείς τροποποιήσεις του Ν.4013/2013 αποδυναμώνουν τον ρόλο της ΕΑΑΔΗΣΥ ανοίγοντας παράθυρο αδιαφάνειας στο σύνολο των συμβάσεων της δημόσιας διοίκησης, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

-Για ποιον λόγο εισάγετε τροποποιήσεις του Ν. 4013/2011 που αποδυναμώνουν αντί να ενισχύουν τον ρόλο της ΕΑΑΔΗΣΥ με ορατό τον κίνδυνο ανάκυψης προβλημάτων στην ευθυγράμμιση του ελληνικού με το ευρωπαϊκό δίκαιο;

-Ποιος ο αριθμός των δημοσίων συμβάσεων που προέκυψαν με απευθείας ανάθεση και ποιο το συνολικό κόστος των προμηθειών; Παρακαλώ όπως παρασχεθούν αναλυτικά στοιχεία ανά τρίμηνο από τον Μάιο 2015 και εντεύθεν.

-Με ποιον τρόπο προτίθεστε να αντιμετωπίσετε φαινόμενα μεγάλων προμηθειών άνευ ελέγχου σε εφαρμογή του άρθρου 108 περί τροποποίησης του Ν. 4013/2011 που έρχονται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων;

-Ποιες οι δικλείδες ασφαλείας ώστε συμβάσεις με απευθείας ανάθεση αφενός να μην αποτελούν κατάτμηση του ιδίου έργου και αφετέρου να μην επιλέγονται οι ίδιοι προμηθευτές;

-Ποιος ο αριθμός των νομοθετημάτων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και έχουν αποσταλεί για έλεγχο στην ΕΑΑΔΗΣΥ; Παρακαλώ όπως δοθούν αναλυτικά στοιχεία ανά τρίμηνο από τον Μάιο 2015 και εντεύθεν.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης: