Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή για τις Καταγγελίες Περί Σκανδαλωδών Αναθέσεων Μελετών από την Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Τις καταγγελίες για σκανδαλώδεις αναθέσεις μελετών από την Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως αυτές εμπεριέχονται στην από 24 Ιανουαρίου 2017 επιστολή της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων (ΠΚΔ) αναδεικνύει με ερώτηση του ο Χάρης Θεοχάρης προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Ειδική Υπηρεσία σύμφωνα με τις καταγγελίες της ΠΚΔ προσκαλεί κατ’ εξακολούθηση επιλεκτικά συγκεκριμένες εταιρίες από τον τηρούμενο κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών. Ενδεικτικά, το 2015 για να την ανάθεση επτά μελετών, προσκλήθηκαν επιλεκτικά δέκα μόνον εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά ανά μελέτη λαμβάνοντας υπόψιν τον εκάστοτε προϋπολογισμό καθώς και την τιμή προσφοράς αλλά και το ποσοστό έκπτωσης. Όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα, για μελέτη ύψους 59.950 ευρώ, αναδείχθηκε ως ανάδοχος εταιρία-πάροχος υπηρεσιών που έδωσε έκπτωση μόλις 50 ευρώ, τουτέστιν ποσοστό 0,083%(!).

Επειδή υφίστανται υπόνοιες περί στησίματος των προσεχών μεγάλων διαγωνισμών μελετών για τη διαχείριση βοσκοτόπων σε ευρύτερες περιοχές της χώρας,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  • Για ποιο λόγο προσκαλούνται επιλεκτικά από την Ειδική Υπηρεσία συγκεκριμένες εταιρίες από τον τηρούμενο κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών;
  • Ποια τα εκάστοτε κριτήρια επιλογής παρόχων που καλούνται να υποβάλλουν προσφορές, και γιατί τα όποια κριτήρια δεν γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στους ενδιαφερόμενους;
  • Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αποκαταστήσετε την αξιοπιστία της διαδικασίας ανάθεσης μελετών; Υπάρχει πρόθεση για επαναπροκύρηξη των μελετών για τη διαχείριση βοσκοτόπων καλώντας να υποβάλλουν προσφορές το σύνολο των εταιριών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εγκεκριμένων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών;

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης