ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΛΑΡΚΟ 2