ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ