φωτιες

Wildfire in Kalamos region of eastern Attica, Greece on August 14, 2017. / Πυργκαγιά στον Κάλαμο Αττικής, 14 Αυγούστου 2017.