Εκδηλώσεις

Καλύτερες Υπηρεσίες Υγείας Για Όλους

Στο συνέδριο του Economist συζητήσαμε για τους τρόπους που η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τις Υπηρεσίες Υγείας. Δυστυχώς στη χώρα μας παραμένουν αποξενωμένες η μια από την άλλη, χωρίς να μας δίνουν μια σειρά από οφέλη που θα κερδίζαμε από τον συνδυασμό τους. Δείτε στο βίντεο τι μπορούμε να πετύχουμε προς όφελος του πολίτη. Αρκεί να τολμήσουμε.