Κύρωση του κρατικού προυπολογισμού. - Χάρης Θεοχάρης - Υπουργός Τουρισμού

Κύρωση του κρατικού προυπολογισμού.

βουλη