Κύρωση του Κρατικού προυπολογισμού. - Χάρης Θεοχάρης - Υπουργός Τουρισμού

Κύρωση του Κρατικού προυπολογισμού.

Vouli5