Μηδενικές κρατικές δαπάνες σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής. - Χάρης Θεοχάρης - Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ - Βουλευτής ΝΔ Νοτίου Τομέα

Μηδενικές κρατικές δαπάνες σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής.

FS 1
Τις σχεδόν μηδενικές κρατικές δαπάνες σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής όπως την Πυροσβεστική και την Αστυνομία που δημοσιοποίησε σε πρόσφατη έκθεση ο ΣΕΒ αναδεικνύει με ερώτηση του προς τους υπουργούς Οικονομικών, προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Χάρης Θεοχάρης. Συγκεκριμένα ο ανεξάρτητος βουλευτής θέτει τα εξής ερωτήματα:
1. Ποια η θέση των υπουργείων σας σχετικά με τις δημόσιες επενδύσεις στην Πυροσβεστική, την Αστυνομία καθώς και στο σύνολο των αναφερόμενων τομέων;
2. Για ποιο λόγο εμφανίζονται σχεδόν μηδενικές οι δημόσιες επενδύσεις σε κύριους τομείς της δημόσιας ζωής όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ; Παρακαλώ όπως κατατεθεί πίνακας που θα περιλαμβάνει τις κρατικές επενδύσεις ανά τομέα από το 2015 και εντεύθεν.
3.Υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των κρατικών δαπανών προκειμένου να ενισχυθεί η δημόσια τάξη και ασφάλεια; Εάν ναι, ποιο το ύψος τους;
4. Ποιος ο προγραμματισμός των υπουργείων σας για την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων που άπτονται της χρηστής διαχείρισης υδάτινων πόρων και απορριμμάτων;
5. Ποιες οι ενέργειες σας ώστε να διοχετευθούν οικονομικοί πόροι στην μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και την προστασία της βιοποικιλότητας;
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.