ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 2