Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Νέο εργασιακό αδιέξοδο για τους 61 επιστήμονες στο Υπ. Πολιτισμού

Στο εργασιακό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι 61 εξειδικευμένοι επιστήμονες που απασχολούνται στο έργο Ψηφιοποίησης των Κινητών Μνημείων του Υπ. Πολιτισμού, επανέρχεται με νέα ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. Επειδή οι εν λόγω επιστήμονες που προσλήφθηκαν το Δεκέμβριο του 2012 με κριτήρια ΑΣΕΠ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του πολιτισμού και οι συμβάσεις τους λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2017, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τον αρμόδιο υπουργό ποιος ο προγραμματισμός για την εξασφάλιση μόνιμης απασχόλησής τους ώστε να επιτραπεί η απρόσκοπτη καταγραφή και ψηφιοποίηση των μνημείων που συνδράμει στην προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης: