Οι αθόρυβοι σκαπανείς του Πολιτισμού - Χάρης Θεοχάρης - Υπουργός Τουρισμού

Οι αθόρυβοι σκαπανείς του Πολιτισμού

Arhaiologoii

Συνάντηση με την Δήμητρα Αντωνίου και τον Γιώργο Μοστράτο, μέλη του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων. Οι αθόρυβοι σκαπανείς του Πολιτισμού, στο σπουδαίο έργο της καταγραφής και ψηφιοποίησης χιλιάδων κινητών μνημείων. Οποιαδήποτε διακοπή του έργου τους θέτει σε κίνδυνο την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.