Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Πρβλήματα στην λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου.

Τα προβλήματα στην λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου (ΚΥΤ Σάμου) ανέδειξε με ερώτησή  του ο Χάρης Θεοχάρης προς τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η έλλειψη υγιεινής στο σύνολο των χωρών του ΚΥΤ Σάμου, η μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις για τη σίτιση των προσφύγων και μεταναστών και ο υπερπληθυσμός που διαπιστώθηκε κατά την πρόσφατη αυτοψία που πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία αποτελούν εκ των βασικών προβλημάτων που επισημαίνει ο ανεξάρτητος βουλευτής στην ερώτησή του.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.