Πρβλήματα στην λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου. - Χάρης Θεοχάρης - Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ - Βουλευτής ΝΔ Νοτίου Τομέα

Πρβλήματα στην λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου.

Prosfygessamos Thumb Large
Τα προβλήματα στην λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου (ΚΥΤ Σάμου) ανέδειξε με ερώτησή  του ο Χάρης Θεοχάρης προς τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η έλλειψη υγιεινής στο σύνολο των χωρών του ΚΥΤ Σάμου, η μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις για τη σίτιση των προσφύγων και μεταναστών και ο υπερπληθυσμός που διαπιστώθηκε κατά την πρόσφατη αυτοψία που πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία αποτελούν εκ των βασικών προβλημάτων που επισημαίνει ο ανεξάρτητος βουλευτής στην ερώτησή του.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.