Πρώτο Θέμα ράδιο. - Χάρης Θεοχάρης - Υπουργός Τουρισμού

Πρώτο Θέμα ράδιο.

Radio Interview – Advice For Singers