Πρώτο Θέμα ράδιο. - Χάρης Θεοχάρης - Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ - Βουλευτής ΝΔ Νοτίου Τομέα

Πρώτο Θέμα ράδιο.

Radio Interview – Advice For Singers