ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ