ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 1