Συνέντευξη στα Παραπολιτικά. - Χάρης Θεοχάρης - Υπουργός Τουρισμού

Συνέντευξη στα Παραπολιτικά.

Radio Interview – Advice For Singers