Συνέντευξη στα Παραπολιτικά. - Χάρης Θεοχάρης

Συνέντευξη στα Παραπολιτικά.

Radio Interview – Advice For Singers