Συνέντευξη στον Αθήνα 984 - Χάρης Θεοχάρης - Υπουργός Τουρισμού

Συνέντευξη στον Αθήνα 984

74 4 744×527

Η ισόρροπη ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του 10ετούς πλάνου που ετοιμάζουμε για τον τουρισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη είναι και η βελτίωση των υποδομών της χώρας.