Ραδιόφωνο

Συνέντευξη στον Action 104,6

Η διαπραγμάτευση έχει ακόμα χρόνο. Πολύ δύσκολο οι διαπραγματευτές να έρθουν πριν το τέλος Φεβρουαρίου για να συνεχιστούν οι συζητήσεις. Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες, αλλά με τις τελευταίες κινήσεις η κυβέρνηση έχει διαλύσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας.