Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα. - Χάρης Θεοχάρης

Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Radio Interview – Advice For Singers