Ερώτηση για την παραχώρηση των οφειλών των πελατών της ΔΕΗ σε funds