Εκδηλώσεις

17ο Navigator Forum με τίτλο “The Shipping Decision Makers Forum”

17ο Navigator Forum με τίτλο “The Shipping Decision Makers Forum” το οποίο έλαβε χώρα στο “Hellas Liberty” (Floating Museum, Gate E2).

Τo Navigator Forum διεξάγεται με πρωτοβουλία της εταιρείας Navigator  Shipping Consultants L.t.d. και έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τα μέλη της ναυτιλιακής βιομηχανίας προκειμένου να εορταστούν οι επιτυχίες του ναυτιλιακού κλάδου, αλλά και μέσω των panels να συζητηθούν οι περαιτέρω ανάγκες ή τυχόν αλλαγές για την ανάπτυξή του.

Αναφέρθηκε η ανάγκη για την ίδρυση ενός νέου οργανισμού που θα συμβάλει στην πιο σύντομη διεκπεραίωση διαδικασιών μεταξύ του κράτους και των clubs, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία.