Ευχαριστήριες επιστολές τουριστικού κλάδου για το έργο και την συνεργασία κατά την διάρκεια της θητείας του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη (2019-2021)

Ευχαριστήριες επιστολές τουριστικού κλάδου για το έργο και την συνεργασία κατά την διάρκεια της θητείας του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη (2019-2021)

Ευχαριστώ θερμά τον τουριστικό κλάδο για τις επιστολές αναγνώρισης του έργου και για την άψογη συνεργασία μας σε όλα τα…

Περισσότερα