Από το Βήμα της Βουλής

2η Παρέμβαση στην Ολομέλεια στη συζήτηση για τα προαπαιτούμενα Δεκεμβρίου

Μας ζήτησε ο κ. υπουργός (Γ. Χουλιαράκης) να δώσουμε τα στοιχεία και νομίζω πως χάριν πληρότητος θα πρέπει να απαντήσουμε. Ο κ. Υπουργός δεν ξέρω από πού βγάζει τα στοιχεία. Εγώ θα διαβάσω από την έκθεση του ΓΛΚ ακριβώς και θα σας τα πω: «Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού επιπρόσθετη δαπάνη από τη δυνατότητα πιστοποίησης των δαπανών επί μέρους έργων από ορκωτούς λογιστές/ ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ (άρθρο 38). Απροσδιόριστη» Θετικό κόστος.

«Ετήσια δαπάνη για τα έτη 2016-2019 107 εκ. Ευρώ περίπου από την επανακατάταξη στα νέα μισθολογικά κλιμάκια των υπαλλήλων του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (άρθρο 9).

Ετήσια δαπάνη ύψους 143 εκ. Ευρώ περίπου από το 2018 και εφεξής, από τη μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) του προσωπικού των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου (άρθρο 11).

Ετήσια δαπάνη ποσού 25 εκ. Ευρώ περίπου, από την αύξηση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων (άρθρο 16)

Ετήσια δαπάνη κυμαινόμενη από 15 έως 46 εκ. Ευρώ λόγω της καθιέρωσης της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων λόγω αξιολόγησης (άρθρο 12)»

Όλα αυτά μας κάνουν 178 εκ. συν 143 εκ. κατ’ έτος από το 2018 και μετά.

«Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη σύνδεση των αμοιβών με την περιγραφή καθηκόντων το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί εξαρτώμενη από πραγματικά γεγονότα (άρθρο 17).

Εξοικονόμηση δαπάνης από τον περιορισμό των περιοχών στις οποίες δικαιολογείται επίδομα παραμεθορίου».

Αυτό το πήρε πίσω. Άρα σβήνεται από την έκθεση του ΓΛΚ-  δεν υπάρχει εξοικονόμηση.

«Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης ύψους 4,5 εκ. Ευρώ περίπου από την κατάργηση της αποζημίωσης των συλλογικών οργάνων (άρθρο 21)»

Άρα 174 εκ επί 4 έτη μας κάνει 696 εκατομμύρια, συν 143 εκ. επί 2 έτη (το 2018 και το 2019) μας κάνει στο σύνολο 982 εκ. ευρώ. Συν δύο απροσδιόριστες δαπάνες του ΓΛΚ, έχουμε πάνω από 1 δις κόστος για τα 4 αυτά χρόνια.

Α! Και η μόνη εξοικονόμηση που βλέπουμε βέβαια είναι από το clawback του ΕΟΠΥΥ, που αποδεικνύει ότι παίρνουμε πόρους από το κοινωνικό κράτος και τους δίνουμε αδιακρίτως σε καλούς και κακούς δημοσίους υπαλλήλους.

Αυτό που λέγαμε τόσες μέρες.