Εκδηλώσεις

Συμμετοχή Χ. Θεοχάρη στη συνάντηση του Mercator Dialogue στις Βρυξέλλες.

Η Ενεργειακή Συνεργασία και Ασφάλεια ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του  Mercator Dialogue που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29-30 Ιανουαρίου 2018.

Στη διάρκεια του διημέρου, συζητήσαμε με βουλευτές από τα εθνικά κοινοβούλια Ελλάδας, Βελγίου, Ιταλίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Λιθουανίας για τις ασύμμετρες απειλές σε βάρος του ευρωπαϊκού ενεργειακού εφοδιασμού καθώς και των εθνικών υποδομών-ενεργειακών δικτύων,

Στο πλαίσιο αυτό, επισκεφτήκαμε την Coreso η οποία έχει αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.