Εκδηλώσεις

9o Ετήσιο Συνέδριο “e-Government Forum”

Τη στιγμή που όλοι παραδέχονται πως ο πλούτος του 21ου αιώνα είναι τα δεδομένα, η κυβέρνηση παρουσιάζει μηδενική απορροφητικότητα στα έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δυστυχώς στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχουμε στρατηγική δίχως υλοποίηση και υλοποίηση δίχως στρατηγική. Σήμερα είναι άμεση η ανάγκη για την ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, που θα είναι κοντά στον πολίτη, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, ο ασφαλιστικός και ο φορολογικός φάκελος, το ηλεκτρονικό δικόγραφο. Υπηρεσίες που θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός παράλληλου και πλήρως ηλεκτρονικού δημοσίου, με λογοδοσία, διαφάνεια και νομιμότητα στη διοικητική δράση που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.