Ραδιόφωνο

Action24 104.6

Το σημαντικό δεν είναι να φύγει μια κυβέρνηση αλλά τί θα μπει στη θέση της. Το προηγούμενο status quo κυβερνάει ακόμα. Στην πραγματικότητα δεν είδαμε καμία αλλαγή πολιτικής από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δε μπορεί να προκύψουν λύσεις όταν η οικονομική πολιτική της κυβέρνηση περιορίζεται στο να αποδέχεται αδιαμαρτύρητα όλα όσα έρχονται από την Ευρώπη.