Ραδιόφωνο

Action24 104,6

Ο συνασπισμός συμφερόντων των πολιτικών, των δημοσίων υπαλλήλων και των προμηθευτών δεν θέλει το Δημόσιο να είναι ανεξάρτητο. Η ανεξαρτητοποίηση της Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η στελέχωσή της με άτομα που πιστεύουν σε αυτό το εγχείρημα και δεν αποτελούν συγκαλυμμένες κομματικές επιλογές, μπορεί να οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της.