Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Αίτημα για κατάθεση της έκθεσης γνωμοδότησης του χρηματοοικονομικού συμβούλου του ΤΧΣ για τις ΑΜΚ των τραπεζών

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Χάρης Θεοχάρης, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών, την κατάθεση της έκθεσης γνωμοδότησης του χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τις πρόσφατες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών.

Με το νόμο 4340/2015 για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που δημοσιεύθηκε την 01.11.2015 αναφέρεται πως με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Ταμείο δύναται να δεχτεί την τιμή κάλυψης των μετοχών που προκύπτει από το βιβλίο προσφορών υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει γνωμοδότηση για τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Είκοσι μόλις ημέρες αργότερα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφερε νέα τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του ΤΧΣ, με το νόμο 4346/2015 για τα προαπαιτούμενα, με την οποία η φράση «το Ταμείο δύναται να δεχτεί» αντικαθίσταται με τη φράση «το Ταμείο δέχεται».

Στην ουσία με αυτήν τη διάταξη η Κυβέρνηση υποχρέωσε το Ταμείο να αποδεχτεί οποιαδήποτε τιμή θα προέκυπτε κατά τη διαδικασία αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Επιπροσθέτως, με την τροποποίηση αυτή δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση της Κυβέρνησης να κάνει αποδεκτή οποιαδήποτε τιμή από το βιβλίο προσφορών, δημιουργώντας υπερβολικές καθοδικές πιέσεις στις τελικές τιμές των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. 

Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στο ένα και δύο λεπτά του ευρώ επέφερε ένα τεράστιο dilution στο ποσοστό ιδιοκτησίας του Ταμείου σε όλες τις συστημικές τράπεζες. Αρκεί να αναφερθεί πως τα ποσοστά του Ταμείου μειώνονται στο 2,5% από 35% στην Eurobank, στο 11% από 66% στην Alpha Bank, στο 33% από 57% στην ΕΤΕ, στο 22% από 66% στην Πειραιώς.

Αποτελεί πολιτική ειρωνεία το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωνε προς όλες τις πιθανές κατευθύνσεις ότι βασικός άξονας της πολιτικής του ήταν ο έλεγχος και ο παρεμβατικός ρόλος του Δημοσίου επί του τραπεζικού συστήματος, καθώς και το γεγονός ότι είχε καταγγείλει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank τον Απρίλιο του 2014 στα 0,31 λεπτά ως «ξεπούλημα».

Υπό αυτές τις συνθήκες αποτελεί άμεση πολιτική προτεραιότητα να ενημερωθούν οι πολίτες για τη γνωμοδότηση του χρηματοοικονομικού συμβούλου του ΤΧΣ στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, ώστε να πέσει φως στους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη διάταξη γνωμοδότησης άλλαξε 2 φορές μέσα σε 20 ημέρες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ΑΚΕ:

30.11.2015

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφου

 

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Αίτηση κατάθεσης της έκθεσης γνωμοδότησης του ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κατά τις πρόσφατες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

 

Με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4340/2015, η οποία τροποποιεί το άρθρο 7 του νόμου 3864/2010 αναφέρεται πως με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Ταμείο δύναται να δεχτεί την τιμή κάλυψης των μετοχών , όπως αυτή προκύπτει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών που διενεργείται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα, υπό την προϋπόθεση ότι το Ταμείο έχει αναθέσει και έχει λάβει γνώμη από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος γνωμοδοτεί ότι η διαδικασία βιβλίου προσφορών είναι σύμφωνη με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική στις συγκεκριμένες περιστάσεις. Αξίζει να επισημανθεί πως το ΦΕΚ του εν λόγω νόμου εκδόθηκε την 1.11.2015.

Με την παράγραφο 24 του άρθρου 5 του νόμου 4346/2015 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 20 ημέρες αργότερα η Κυβέρνηση επέφερε άλλη μια τροποποίηση στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 3864/2010  με την οποία η φράση «το Ταμείο δύναται να δεχτεί» αντικαθίσταται με τη φράση «το Ταμείο δέχεται».

Υπό αυτήν την αλλαγή η Κυβέρνηση υποχρεώνει το Ταμείο να αποδεχτεί την τιμή κάλυψης των μετοχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά τη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπό την προϋπόθεση ότι το Ταμείο έχει αναθέσει και έχει λάβει γνώμη από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Η υποχρέωση αποδοχής που εισήγαγε η Κυβέρνηση αποσυνδέει ουσιαστικά τη γνωμοδότηση του συμβούλου από την απόφαση του Ταμείου. Ως εκ τούτου και λόγω το γεγονότος ότι η συγκεκριμένη διάταξη τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στις οποίες είναι μέτοχος το Ταμείο προκύπτει η εύλογη ανάγκη ενημέρωσης της εθνικής αντιπροσωπείας σχετικά με την εισήγηση του ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου

Ζητάτε να κατατεθεί:

 

1. Η έκθεση γνωμοδότησης του ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών που διενεργήθηκε από τα τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία το Ταμείο είναι μέτοχος κατά την πρόσφατη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης τους μέσω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.

Ο ερωτών Βουλευτής

Χάρης Θεοχάρης

Β Αθηνών

Το Ποτάμι