Ανακοινώσεις

Άλλο ένα δείγμα αδιαφάνειας από την Κυβέρνηση

Χάρης Θεοχάρης

Με επιστολή μου στις 20/11/2015 ζητούσα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων την κλήση της διοίκησης του ΤΧΣ ώστε να ενημερωθεί το κοινοβούλιο για τη βιωσιμότητα του Ελληνικού τραπεζικού κλάδου, για τις επιτευχθείσες τιμές ΑΜΚ, για την εύλογη αξία των Ελληνικών συστημικών τραπεζών και για την πορεία της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.

Δέκα μέρες αργότερα, στις 30/11/2015 υπέβαλα αίτηση κατάθεσης της έκθεσης γνωμοδότησης του ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου του ΤΧΣ για τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κατά τις πρόσφατες ΑΜΚ.

‘Eχουν περάσει ήδη πάνω από σαράντα ημέρες από τα αιτήματά μου. Έχει  παρέλθει η σχετική προθεσμία κατάθεσης εγγράφων και ουδέποτε κλήθηκε στην Επιτροπή η διοίκηση του ΤΧΣ. Ούτε έλαβε ποτέ  η εθνική αντιπροσωπεία την έκθεση γνωμοδότησης του ανεξαρτήτου συμβούλου προς το ΤΧΣ.

Και τα δύο αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της αδιαφάνειας και της απουσίας βούλησης της Κυβέρνησης να ενημερώσει τη Βουλή και τους Έλληνες πολίτες  για το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, δηλαδή για ένα θέμα που αφορά τη δημόσια περιουσία.