Ραδιόφωνο

Alpha 989

Η απλή αναλογική μπορεί να γίνει μόνο σε συνδυασμό με σημαντικές Συνταγματικές αλλαγές ώστε να σιγουρέψουμε ότι έχουμε και εκπροσώπους σωστούς και πιστούς στο κοινοβούλιο αλλά και σοβαρές κυβερνήσεις.