Ραδιόφωνο

Alpha Radio Καβάλας 88.6

To πρόβλημα είναι η πολιτική και αξιακή κρίση. Το οικονομικό είναι το αποτέλεσμα της καταστροφής.
Οι πολιτικοί έχουν αποφασίσει πως όλες οι δουλειές είναι πολιτικές και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Δεν είναι όλες οι δουλειές πολιτικές. Οι περισσότερες δουλειές θέλουν επαγγελματίες και λίγες μόνο απαιτούν πολιτική στόχευση. Αυτή είναι η μόνη οδός για να λειτουργεί σωστά και να έχει συνέχεια το κράτος.