Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τη “Λίστα Μπόργιανς”

Χάρης Θεοχάρης

Να ριχθεί φως στις διαδρομές του πολιτικού χρήματος 

Στις 10 Νοεμβρίου 2016 με ερώτησή μου προς τον Υπουργό Οικονομικών (αρ. πρωτ 1084) με θέμα «Ενδεχόμενος κίνδυνος παραγραφών σε δυνητικές περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και στις λίστες καταθετών εξωτερικού» ζητούσα, λόγω κινδύνου παραγραφής, να ενημερωθεί η επιτροπή θεσμών και διαφάνειας για υποθέσεις φοροδιαφυγής πολιτικών προσώπων – βουλευτών, υπουργών και γενικών γραμματέων – που σχετίζονταν με τις λίστες καταθετών εξωτερικού, όπως και για υποθέσεις που δεν είχαν μεταφερθεί από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.

Δυστυχώς κάτι τέτοιο δε συνέβη. Το νοσηρό πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται με τα δημοσιεύματα  για την ύπαρξη πολιτικών προσώπων στη λίστα Μπόργιανς θα είχε αποφευχθεί αν η ηγεσία του Υπουργείου είχε ακολουθήσει τη θεσμική οδό της ενημέρωσης του κοινοβουλίου.

Η αδιαφάνεια στη διενέργεια ελέγχων και η παρέλευση των προθεσμιών για τον έλεγχο συγκεκριμένων υποθέσεων, που οδηγεί στην παραγραφή τους, λειτουργεί ως άλλοθι για να κρατείται όμηρος ολόκληρη η πολιτική ζωή του τόπου.

Η ανάγκη να ριχθεί άπλετο φως στις διαδρομές του πολιτικού χρήματος για την ενίσχυση της λειτουργίας και τη διαφύλαξη της ποιότητας της δημοκρατίας επιβάλλει ο έλεγχος των πολιτικών προσώπων να πραγματοποιείται άμεσα και αποτελεσματικά από τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα εποπτείας και ελέγχου της Πολιτείας και όχι μέσω της αναζωπύρωσης της σκανδαλολογίας, που λειτουργεί ως ελεύθερος σκοπευτής ήθους και υπολήψεων.