Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Αντικίνητρα σε βάρος της ιδιωτικής ασφάλισης.

Διακριτική μεταχείριση σε βάρος της ιδιωτικής ασφάλισης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διαπιστώνει σε ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Ειδικότερα αναφέρεται στην απόφαση της ΑΑΔΕ περί αποκλεισμού της δυνατότητας των ασφαλιστικών εταιρειών να αναζητήσουν τον φόρο ασφαλίστρων που παρακρατήθηκε σε περίπτωση ακύρωσης ασφαλιστήριου συμβολαίου ώστε να επιστραφεί στον πελάτη, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης: